AAvtryck_15

Bild: Wikipedia.

AMALIA ERIKSSON (1824 – 1923) GRÄNNA

Amalia Eriksson föddes i Jönköping. Föräldrarna och syskonen dog i en koleraepidemi när hon var tio år. Vid 31 års ålder flyttade hon, tillsammans med familjen där hon tjänade som piga, till Gränna. Två år senare gifte hon sig men efter bara några år blev hon änka bara en vecka efter att Amalia fött en dotter. Amalia Eriksson fick efter makens död 1859 tillstånd av magistraten i Gränna att bedriva sockerbageri och börja tillverka karameller. Då blev hon kvinnan som gjorde Gränna känt för sina polkagrisar. Den första tillverkningen skedde i ett tidigare tullhus vid dåvarande södra infarten till Gränna. Polkagrisarna blev efterfrågade så med tiden fick Amalia Eriksson flera efterföljare. Efter Amalia Erikssons död övertogs polkagrisföretaget av dottern Ida, som drev det fram till sin död 1945. Hennes hus står kvar och används sedan år 2003 som hotell. Tack vare henne är nu staden för evigt förknippad med just Polkagrisar. Amalia Eriksson ligger begravd på Gränna kyrkogård. I samma grav vilar dottern Ida.