Margit Sahlin (1914 – 2003)
KARLSKOGA

De tre första kvinnorna som prästvigdes i den svenska kyrkan år 1960 var Margit Sahlin, Ingrid Persson och Elisabeth Djurle.

Margit Sahlin grundade redan på 40-talet stiftskvinnorådet för kvinnliga teologer och 1950 S:ta Katharinastiftelsen, en mötesplats för tvärtänkande och diskussion.

Stiftelsen var också centrum för utbildning av kvinnor för kyrklig tjänst och Sahlin var dess direktör 1950-93. Hon ville skapa en dialog mellan företrädare för olika livsåskådningar och samtala om livet självt och hur det kan tolkas och levas.

Detta ledde 1962 fram till  "måndagsklubben"  en andlig  och intellektuell motståndsrörelse mot manssamhälle och religionsblindhet, ytlighet och dumhet.

Under åren 1970-79 var Sahlin kyrkoherde i Engelbrekts församling i Stockholm.

Avtryck_91