Emma Isaksson (1880 – 1952) Luleå

Emma Isaksson var dotter till Norrbottens Kurirens grundare. Hon och hennes systrar fick precis som  sina bröder utbildning och flera av dem började  tidningen. Det gjorde även Emma. Hon bodde i samma hus som tidningen och familjen åt dagligen middag med de som var ungkarlar i sätteriet. Emma blev så småningom kassör, tidningen och sedermera även styrelseledamot. Emma verkade i en helt mansdominerad värld men genom sin position hade hon de makt och inflytande.

Hon blev tidigt engagerad i rösträttsrörelsen och var  medlem i Luleå föreningen för Kvinnans Politiska Rösträtt F.K.P.R. Eftersom hon var myndig och betalade inkomstskatt  kunde hon rösta till stadsfullmäktigevalen vilket hon också gjorde. Det var väldigt ovanligt att kvinnor utnyttjade denna rättighet innan rösträttsreformen.

F.K.P.R anordnade också de första skollovskolonierna med pengar från bl.a sin teaterföreställning om suffragetterna i England.

Avtryck_66