Eva Ramstedt (1879 – 1974)
Stockholm

Eva Ramstedt studerade vid Uppsala universitet, där hon forskade och blev filosofie doktor 1910. Därefter fortsatte hon 1910–1911 till Sorbonne i Paris, där hon bl.a. studerade för Marie Curie.

Eva Ramstedt arbetade 1913–1914 vid Nobelinstitutet för fysikalisk kemi, sen 1915–1932 var hon docent i radiologi vid Stockholms högskola, 1919–1945 lektor i matematik och fysik vid Folkskoleseminariet (en yrkesutbildning av få som stod öppen för kvinnor då den startades) i Stockholm och 1927–1928 laborator i fysik vid Stockholms högskola.

Hon innehade många uppdrag:
1920 vice ordförande i styrelsen för Stockholms hushållstekniska mellanskola

1921–1937 sekreterare och 1930–1939 ordförande i Sällskapet Nya Idun

1920 ordförande i Akademiskt bildade kvinnors förenings internationella kommitté
1922–1930 vice ordförande i Akademiskt bildade kvinnors förening

1944 ledamot av statens studielånenämnd.

Eva Ramstedt tilldelades 1942 medaljen Illis quorum meruere labores i 8:e storleken

Avtryck_65