Astrid Cleve von Euler
(1875 – 1968) Uppsala

Astrid Cleve utbildade sig till botanist och blev 1894 fil.kand. vid Uppsala universitet. Samma år som hon tog sin fil.lic (1898) disputerade hon och blev då den första kvinna att uppnå doktorsgraden i en vid naturvetenskaplig disciplin.

Astrid Cleve-Euler verkade sedan i tur och ordning som amanuens vid Stockholms högskola, lärare vid flera flickskolor i Stockholm, och som föreståndare vid Uddeholmsverkens laboratorium.

I början av 1920-talet kom hon tillbaka till Uppsala, där hon var en erkänd expert på identifiering av kiselalger. På 1950-talet publicerade hon sitt stora verk Die Diatomeen von Schweden und Finnland i fem band.

Hon tilldelades 1955 professors namn. Cleve-Euler hade egen teori för landhöjningsmekanismen, den så kallade gungningsteorin.  Hon fick skarp kritik för sin teori från andra ledande geologer. Numera anses hennes gungningsteori vara motbevisad, men hennes verk om kiselalger är ett bestående bidrag till biologin.

 

Avtryck_56

Bild: Wikipedia.