Eva von Bahr
(1874 – 1962) Uppsala

Hon var dotter till Elisabeth von Bahr, född Boström, som Elisabethsjukhuset i Uppsala är uppkallat efter.

Eva von Bahr började 1901 studerade fysik vid Uppsala universitet. 1908 disputerade hon utnämndes som första svenska kvinna till docent i fysik.

Under en kort tid arbetade hon vid fysiska institutionen i Uppsala. Men efter att ha förvägrats en professur i Uppsala och på Chalmers tekniska högskola just för att hon var kvinna, sökte sig von Bahr 1912 till universitetet i Berlin. Där arbetade tidens absolut främsta fysiker. Först 1925 fick kvinnor rätt att inneha tjänster vid universiteten i Sverige.

Med den kända fysikern Lise Meitner utvecklade Eva von Bahr en nära vänskap.

Tillbaka i Sverige arbetade hon som lärare vid Brunnsviks folkhögskola och senare bosatte hon sig i Kungälv. Under julledigheten 1938 kom Lise Meitner till Kungälv. Under en promenad knäckte hon koden för kärnklyvning vilket är grunden till hela kärnteknologin.

Avtryck_54

Bild: Brunnsviks Folkhögskola