Avtryck_426

Bild: Wikipedia.

Sonja Kovalevsky (1850 - 1891)  Moskva/Stockholm

Sonja Kovalevsky blev Sveriges första kvinnliga professor och världens första kvinnliga matematikprofessor.

Hon föddes i Moskva och studerade matematik vid flera universitet  i Tyskland eftersom kvinnor inte tilläts studera på universitet i Ryssland. I Göttingen studerade hon som privatist, kvinnor fick inte delta på offentliga föreläsningar i matematik och uppnådde där doktorsgraden 1874. 

Hon flyttade till Sverige och 1884 utnämndes hon till professor i matematik vid Stockholms Högskola. Vid denna tid var Stockholms Högskola  privat så det  innebar inte något genombrott för kvinnors möjligheter att nå ämbeten på lika villkor som männen vid statliga högskolor.

Sonja Kovalevsky blev 1885 föreslagen till inval i vetenskaps- akademien, men majoriteten av ledamöterna motsatte sig det för att hon var kvinna.

Hon var även verksam inom skönlitteraturen. 1887 skrev hon tillsammans med  Anne Charlotte Leffler dramat  Kampen för lyckan och 1889 utgavs hennes självbiografiska roman Ur ryska livet: Systrarna Rajevski.