Fortsättning - Selma Lagerlöf

 

Selma Lagerlöf deltog i kampen för kvinnlig rösträtt och var medlem i frisinnade landsföreningen 1916 och förblev sedan organiserad liberal livet ut.

Selma Lagerlöf tog avstånd från förföljelsen av judarna i Tyskland på 1930-talet och  hjälpte Nelly Sachs att fly till Sverige. 

Till 150-årsminnet av Selma Lagerlöfs födelse släppte Sveriges Riksbank två minnesmynt, ett 200-kronorsmynt i silver och ett 2 000-kronorsmynt i guld. Båda har samma porträtt av Lagerlöf som motiv på framsidan. Selma Lagerlöf är sedan 1992 avbildad på den svenska 20-kronorssedeln.

En av planeten Venus kratrar heter Lagerlöf - efter just Selma Lagerlöf.