Helena Ulfsdotter Snakenborg (1549 – 1635) England

Helena (Elin) Ulfsdotter Snakenborg var hovdam åt drottning Elisabet I av England. När hon år 1564 var hovdam åt den svenska prinsessan Cecilia Vasa följde hon med på resa till England.

Helena Ulfsdotter Snakenborg blev sedan kvar i England och gifte sig men blev ganska snart änka. Som änka till en barnlös högadelsman, fick hon rätt att bära hans titel till sin död, och blev därför känd som markisinna av Northampton. Genom sitt äktenskap räknades hon som ingift i kungafamiljen.

Med Elisabeth I utvecklades en varm vänskap som varade till drottningens död 1603. Det berättas att Helena Ulfsdotter Snakenborg till och med fick vara drottningens sängkamrat, alltså den som hjälpte till att värma upp den kalla kungliga bädden. Vid Elisabets begravning 1603 gick Helena Ulfsdotter Snakenborg först i sorgetåget, eftersom ingen av drottningens släktingar var närvarande.

Avtryck_2

Bild: wikipedia.