Agnes von Krusenstjerna
(1894 - 1940) Växjö

Agnes von Krusenstjerna föddes i Växjö men kom att växa upp i Gävle och Stockholm. Hon studerade vid Anna Sandströms högre lärarinneseminarium i Stockholm.

De första böckerna hängav ut var Ninas dagbok (1917) och trilogin om Tony, en ung flicka i överklassmiljö (1922 - 1926).

Agnes von Krusenstierna var ovanligt öppen kring sexualitet i romanerna. Det och skildringar av livet på ett sinnessjukhus bidrog starkt till att böckerna genast fick ett stort genomslag. Hon hade egna erfarenheter av att vårdas på mentalsjukhus.

De böcker som hon är mest känd för är romanserien om Fröknarna von Pahlen. Där beskriver Agnes von Krusenstierna både incest och samlag. En massiv hatkampanj mot henne drog i gång och Biblioteksbladet kallade romanserien för "En sjuk roman med delvis glänsande partier, men i sitt nuvarande skick oläsbar för en större allmänhet.”

I massmedia talade man om Krusenstiernafejden och de höll igång ”fejden” under åren 1933 - 1935. Det fanns även de som stödde Agnes von Krusenstierna bland dem finner vi Karin Boye.

Hon gav ut fler böcker som även de hämta stoff ur hennes släkt och de egna livserfarenheterna. I livets vår blev hennes sista bok då hon i början av 1940 fick diagnosen att hon hade en hjärntumör.

På Gripsholms slott Hittar vi ett porträtt av Agnes von Krusenstierna utförd av Olga Raphael-Hallencreutz 1933.

Vi kan hitta hennes gravplats på Stockholms Norra Kyrkogård.

Avtryck_79

Bild: Wikipedia.