Marika Stiernstedt
(1875 – 1954) Stockholm

Marika Stiernstedt var en svensk författare som kom från en aristokratisk miljö men var socialist. Hon hyllade medelklassens kvinnor, som kunde ha en ordentlig utbildning och kunde uträtta något.

Marika Stiernstedts äktenskap finns skildrat i boken Kring ett äktenskap . Hennes mest uppskattade böcker torde numera vara romanerna Fröken Liwin, samt Spegling i en skärva, novellurvalet Bland människor, ungdomsboken Ullabella, porträttboken Mest sanning samt memoarvolymerna Mitt och de mina och Adjö min gröna ungdom.

Hon fick 1917 Samfundet De Nios stora pris med den dåtida prissumman 2 000 kr och invaldes påföljande år som ledamot i samfundet.

Marika Stiernstedt var ordförande i Sveriges författarförbund 1931-36 och 1940-43.

Marika Stiernstedt ligger begraven på Vikens kyrkogård vid Öresund.

Avtryck_57

Bild: Wikipedia.