Anna Maria Lenngren (1754 - 1817) 
Uppsala

 

Hennes första alster att publiceras var dikter i olika tidningar, den första mer betydande dikt blev The-Conseillen, publicerad 1775 (omarbetad 1777). Hennes främsta genre är satiren, riktad mot högfärdig adel såväl som de som fjäskade för den. Till hennes mest kända dikter hör Några ord till min kära dotter, ifall jag hade någon (1794).Både samtida och sentida kommentatorer har stridit om huruvida dikten verkligen är ironisk eller säger det hon själv kommit att hålla för sant.

Som ung arbetade hon med översättning av olika texter bland annat operor och dramatik till bland annat Bollhusteatern. Lenngren uppträdde främst anonymt, och först efter hennes död gav maken 1819 ut hennes dikter under titeln Skaldeförsök. Hennes namn var dock välkänt i litterära kretsar, och Svenska Akademien diskuterade till och med i ett brev om hon kunde tänkas bli invald.

 

Avtryck_9

Bild: wikipedia.