Kerstin Thorvall (1925 – 2010)
Eskilstuna/Stockholm 

Efter studentexamen utbildade Kerstin Thorvall sig till modetecknare på Beckmans. På 1950-talet var hon yrkesverksam som illustratör och arbetade som skribent och kåsör i veckopressen och fick årligen bevaka  filmfestivalen i Cannes .

TONÅRSBOKEN!

1976 blev boken Det mest förbjudna omtalad och utskälld för den öppenhjärtiga skildringen av kvinnlig sexualitet. Den kom att ge namn åt en hel genre, den så kallade bekännelselitteraturen.

Uppskattningen av Thorvalls författarskap ökade med åren, inte minst genom en memoarliknande romantrilogi:      

  • När man skjuter arbetare... (1993), för denna erhöll hon också Moa-priset 1994,
  • I skuggan av oron (1995),
  • Från Signe till Alberte (1998).

Under 2000-talet var Thorvall verksam som kolumnist i tidningen Aftonbladet.

Thorvalls sista bok blev Upptäckten (2003), som centrerades kring erfarenheterna av att vara ett av hemtjänstens "ärenden".

2005 utgavs en samlingsvolym med Thorvalls poesi, Jag är en grön bänk i Paris.

Avtryck_100

Bild: wikipedia