Avtryck_78

Bild: Wikipedia.

Moa Martinsson (1890 – 1964)
Wårdnäs, Östergötland

Moa växte upp med fattigdom och hon flyttade ofta vilket försvårade för henne att gå i skolan. Hon skrev dikter i sin ungdom men utbildade sig till kallskänka.

I 20årsåldern så var Moa gift och hade 5 söner och bodde i ett torp i Sörmland. Den mesta tiden gick åt att hålla svälten borta.

Moa började gå på politiska möten efter första världskrigets slut och hon började skriva brev till tidningen Arbetaren.

Tidningen hade börjat med en kvinnosida och Moa brev om arbetarkvinnans svåra tillvaro publicerades. Hon skrev om politik och filosofi och religion och hon fick brev publicerade så gott som varje vecka.

Slutet på 20talet tillbringade Moa Martinsson på Fogelstad. Moa Martinsson skrev proletärkvinnoromaner och de gavs ut i billiga band som gjorde det möjligt för många att införskaffa och läsa. Hon reste runt och föreläste och blev mycket populär bland kvinnor för sin frispråkighet och sina tydliga ställningstaganden.