Avtryck_3

Bild: Wikipedia.

Margareta Huitfeldt (1608 – 1683) Bohuslän

Föddes i Kongsberg i Norge i en rik och inflytelserik familj. Som fjortonåring blev hon moderslös och kom att bo hos sin mormor på Sundsby gård på Tjörn, som hon sedermera ärvde.

Vid 27 års ålder gifte hon sig och de bosatte sig på Sundsby gård som de tillsammans drev med framgång. Endast ett av hennes barn överlevde småbarnsåren. Tredje barnet, en son, dog som 17-åring.

Hon blev tidigt änka och fick själv ta över driften av gården och alla egendomar som hörde till och skötte det med en fast hand. Till minne av såväl sonen som sig själv gjorde hon den 18 januari 1664 sin stora, uppseendeväckande donation till Göteborgs gymnasium. Margareta Hvitfeldt kvarlevor finns i ett gravkor i Valla kyrka som hon själv lät färdigställa redan vid makens död.

Idag känner vi hennes namn från såväl i Hvitfeldtska läroverket som Hvitfeldtsplatsen i Göteborg.