Avtryck_74

Bild: Wikipedia.

elsa Björkman-goldscmidt 
(1888 - 1982) Linköping

Elsa Björkman Goldschmidt utbildade sig till lärarinna men vidareutbildade sig på Konstakademien. Hon var journalist, författare och grafiker.

Under första världskriget arbetade hon i Ryssland med hjälparbete. Hon var engagerad i Rädda barnen både efter första och andra världskriget.

Elsa Björkman Goldschmidt undervisade på Fogelstad och var engagerad i kvinnodagen och fredsfrågan.

På 30-talet bodde hon i Wien men på grund av den växande antisemitismen så flyttade hon tillbaka till Sverige.

Elsa Björkman Goldschmidt var medlem i Samfundet de nio och redaktör för Svensk litteraturtidskrift.