Honorine Hermelin (1886 - 1977) ekebyborna

Honrine Hermelin sig till lärarinna men vidareutbildade sig så att hon kom att undervisa på högre lärarinneseminarum.

Hon var med och startade Kvinnliga medborgarskolan vid Fogelstad och blev dess rektor en position hon hade ändå till skolan lades ner.

Precis som många av de andra kvinnorna på Fogelstad så skrev Honorine Hermelin i tidskriften Tidevarvet och hon var Sveriges första kvinnliga ordförande i skolstyrelsen Julitta och dessutom ledamot i kommunfullmäktige.

Avtryck_73

Bild: Kvinnsam, Göteborgs universitetsbibliotek