Elin Wägner (1882 – 1949)
Kronobergs län 

Elin Wägner var feminist, rösträttskämpe, författare och journalist. Hennes böcker handlade om kvinnors rättigheter, kvinnorsrösträtt, fredsfrågor och miljö frågor. Hon var med att starta Fogelstad och hon grundade även Rädda Barnen i Sverige.

Precis som de andra i rösträttsrörelsen så skrev också Elin Wägner i tidskriften Tidevarvet. Elin skrev även i tidskriften Idun och in DN skrev hon under namnet Elisabeth. Elin ifrågasatte i grunden samhället och hon vände sig mot de patriarkala strukturer som gjorde att krig startades.

Som så många feminister var hon starkt engagerad i fredsrörelsen. Elin Wägner var med och startade Frisinnade Kvinnor och blev dess första sekreterare.

Elin Wägner var dessutom med i Samfundet de nio och ledamot i Svenska Akademien.

Avtryck_68

Bild: Wikipedia.