Avtryck_64

Bild: Wikipedia.

Jeanna Oterdahl  (1879 – 1965)
Göteborg

Jeanna Oterdahl föddes i Göteborg och fick tidigt försörja sig och familjen. Det gjorde hon som lärare i svenska  på Mathilda Halls flickskola i Göteborg.

Idag kommer vi ihåg henne bäst för hennes barnvisor som ”Har ni sett herr Kantarell” och hennes psalmer som Det strålar en stjärna…… men J O skrev både romaner, noveller och poesi och hon blev välkänd under sin tid. Det som gjorde henne känd för en större publik var hennes radioföreläsningar. Hon översattes till många språk. J O var gästföreläsare  på Fogelstad och som opinionsbildare och kulturpersonlighet sågs hon som en förebild för den tidens kvinnor.

1943 publicerade hon i Göteborgs Handel och Sjöfartstidning dikten Protest som var en protest mot de tyska trupptransporterna i Sverige och för det blev hon svartlistad av nazisterna.

Hon var en för sin tid känd opinionsbildare och kulturpersonlighet, därmed även en förebild för kvinnor.