Märta Måås-Fjetterström
(1873 - 1941) Kimstad

Märta Måås-Fjetterström växte upp i Vadstena.

Efter studier på Högre konstindustriella skolan i Stockholm följde arbete som teckningslärarinna i Jönköping innan hon 1902 blev anställd vid Kulturen i Lund.

Hon blev föreståndare för Malmöhus läns hemslöjdsförening 1905–1911, men efter inbjudan från Lilli Zickerman flyttade hon till vävskolan i Vittsjö. Redan under tiden i Lund började Märta Måås-Fjetterström rita förlagor till vävnader.

Båstad kom att bli Märta Måås-Fjetterströms hem fram till hennes död 1941. Naturen på Hallands-åsens sluttningar var en aldrig sinande inspirations-källa.

Under hela sin levnadstid fick hon och hennes vävverkstad ta emot flera prestigefyllda uppdrag, men det definitiva kritikergenombrottet kom 1934 med en utställning på Liljevalchs konsthall.

Märta Måås-Fjetterström är representerad på flera större museer, bland annat Nationalmuseum i Stockholm och Louvren.

Avtryck_51

Bild: Wikipedia.