Maria Sandel (1870 - 1927) Stockholm

Maria Sandel, 1870-1927, var den första kvinnliga arbetarförfattaren av betydelse.  

Sandel emigrerade till USA i sin ungdom men återvände till Stockholm där hon försörjde sig som sömmerska.  Senare drev hon en mjölkbutik tillsammans med sin mor.  

Trots att hon blivit döv och drabbats av grav synnedsättning engagerade hon sej i arbetar-rörelsen och började skildra proletariserade Stockholmsmiljöer.  

Hon debuterade 1908 med novellsamlingen "Vid svältgränsen".  Romanen "Virveln" 1913 beskrev arbetarkvinnornas umbäranden under storstrejken 1909.  I "Hexdansen" 1919, "Droppar i folkhavet" 1924 och "Mannen som reste sej" 1927 visade hon misären i arbetarkvarteren och framhöll klassolidaritetens betydelse.

Maria Sandels gränd finns på Kungsholmen i Stockholm.

 

Avtryck_46

Bild: Wikipedia.