Lilli Zickerman (1858 – 1949) Skövde

Emma Carolina Helena ("Lilli") Zickerman, var en pionjär inom den svenska hemslöjden och var den som tog initiativ till att Föreningen för Svensk Hemslöjd bildades år 1899.

Zickermans gjorde egna mönster och deltog i en kurs vid Handarbetets vänners sy- och vävskola. Hon ledd verksamheten i Föreningen för Svensk Hemslöjd fram till 1914 och formulerade den svenska hemslöjdens mål och riktlinjer, dess ideologi och verksamhetsformer. Den slöjdskola där Märta Måås-Fjetterström kom att arbeta grundades av Lilli Zickerman

Det anses att hennes stora historiska insats är hennes inventering av svenska folkliga textilier. Hon gjorde många resor i Sverige och dokumenterade textilier med 24 000 fotografier som färglades (de finns bevarade på Nordiska Museet i Stockholm).

År 2010 startade hemslöjdsrörelsen en sajt om handgjort skapande i hennes namn, Zickermans Värld.

 

Avtryck_35

Bild: Wikipedia.