Avtryck_25

Bild: Wikipedia.

Ann-Charlotte Leffler (1849 – 1892) Stockholm

Ann-Charlotte Leffler var dramtiker  och författare.  Hon intresserade sig starkt för kvinnofrågor - det ständiga dilemmat mellan kvinnan som maka och mor och hennes självständighet.  

Under 1870-80-talen spelades hennes dramatik framgångsrikt på svenska scener.  Hon skildrade de förstelnade borgerliga salongerna där självförverkligandet var ouppnåeligt.  Dessa tankar tog Ann-Charlotte Leffler också upp i novellsamlingen "Ur lifvet", 1-5, 1882-90.  

I dramat  "Sanna kvinnor" diskuterade hon gifta kvinnors rätt till egendom och den mottogs med jubel av publiken

Tankar om den sexuell dubbelmoralen vidareutvecklas i romanen  "Kvinnlighet och erotik.    Romanen  "En sommarsaga", 1886, handlar om ett annat centralt motiv hos Leffler - kvinnan som konstnär.  

Det samhällskritiska engagemanget tas upp i "Hur gör man godt?", 1885, och i  "Kampen för lyckan", 1887, som honskrev i samarbete med nära vännen Sonja Kovalevsky.

Tillsammans med vännen Ellen Key grundade Ann-Charlotte Leffler  föreningen  "Nya Idun".  Ellen Key skrev senare hennes biografi.