Avtryck_11

Bild: Wikipedia.

Wilhelmina Stålberg (1803 – 1872) Stockholm

Wilhelmina Stålberg var författare och översättare. År 1864 gav hon anonymt ut  det första moderna kvinnobiografiska verket "Anteckningar om svenska kvinnor". Vid mitten av 1800-talet var hon en av Sveriges mest produktiva och lästa författare.  Hon skrev poesi, den första diktsamlingen kom redan 1826, och romaner, särskilt historiska. 1848 kom "Carin Månsdotter" och 1861 "Christina, drottning av Sverige". Hon deltog i debatten om Almqvists "Det går an". Under pseudonymen Faster Karin skrev hon "Ewa Widebeck, eller det går aldrig an" - "kärlek är nära nog omöjlig för den kvinna som vill leva självständigt”.

Wilhelmina Stålberg bidrog redan under sin uppväxt till familjens försörjning. Hon utförde handarbeten som såldes i nipperbodarna i närheten. Efter studier i engelska, tyska och franska arbetade hon också som översättare.

Gradvis ersatte hon poesin med prosa. 1839 kom romanen"Emmas hjärta" med den kända texten "på blomsterklädd kulle satt Hjalmar och kvad…."

1834 erhöll Wilhelmina Stålberg Svenska Akademiens mindre skådepenning i guld.