Eva Ekeblad (1724 – 1786)
Stockholm

Hon föddes utanför Stockholm i släkten de la Gardie och titulerades grevinna. Hon gifte sig med riksrådet Ekeblad och flyttade till Lidköping.

Eva Ekeblad är mest känd för att hon valdes som första kvinnan in i Vetenskapsakademien år 1748. Akademien meddelades vid ett sammanträde, att "grevinnan Ekeblad gjort åtskilliga försök att använda potatis till stärkelse och puder". Hon hade också sänt med prover och en beskrivning på hur man skulle gå tillväga. Akademien uppmanade henne dock och ”hela könet att närmare vara uppmärksamme uti varjehanda hushållsväsendet rörande”.

Hennes arbetsfält var mycket nyttoinriktat såsom hur man bäst tillverkar tvål för att bleka bomull. Hennes mest berömda upptäckt var att det gick att göra brännvin av potatis.

Avtryck_7

Bild: Wikipedia.