Avtryck_6

Bild: Wikipedia.

Hedvig Charlotta Nordenflycht (1718 -  1763) Stockholm

Hon ses som en tidig feminist och som en av 1700-talets främsta svenska poeter. Hon är unik för att hon som kvinna kunde försörja sig på sitt skrivande. Nordenflycht vann berömmelse med diktsamlingen Den sörgande Turtur-dufvan (1743).

Hon var engagerad i samtidens debatter och många av hennes verk var debattinlägg i politiska, aktuella frågor och särskilt i frågor om kvinnans fri- och rättigheter. 1744-1750 gav hon ut fyra volymer som hon kallade Qwinligit Tankespel. Nordenflycht skrev även rokokovisor (Dorillas kväde).

Särskilt intressanta är: Fruntimrets försvar (1761) i vilken hon kritiserar Rousseau. Hon kallar hans sätt att resonera kriminellt, och menar att männens överlägsna fysik ingalunda ger dem överlägsen tankeförmåga. I Fruentimbers Plikt at upöfwa deras Wett, 1741 angriper hon kvinnoförtrycket och hävdar kvinnans rätt till boklig bildning.