Maria Sofia De la Gardie
(1627-1694) Reval/Tyresö

Maria Sofia de la Gardie har ofta kallats Sveriges första kvinnliga storföretagare. Redan som 16-åring blev hon bortgift med en man som efterträdde hennes far på guvenörsposten i Reval (Tallinn). Men bara fem år senare blev hon änka och fick förvalta sina omyndiga döttrars förmögenhet och  senare ärvde hon en stor förmögenhet efter sin far och då blev hon Sveriges största godsägare.

1648 blev Maria Sofia de la Gardie utnämnd till hovmästarinna hos Drottning Kristina. I och med sin nära kontakt med Drottningen fick hon en del privilegier och dessutom fick hon titeln grevinna (i efterhand) eftersom hennes make hade varit greve.

Hon bedrev en betydande industriell verksamhet på båda sidor om Östersjön med Tyresö slott som hemmabas. Hon var intresserad av nya metoder inom boskapsavel och trädgårdsskötsel. Men med textilindustrin rönte hon mest framgång. Hon drev en storproduktion av tyger som hon sålde till armén och hon hade ett vantmakeri, ett mässingsbruk och ett stenkolsbrott med rationell gruvdrift m.m.

Under Häxprocessen i Katarina i Stockholm 1676 anklagades Maria Sofia de la Gardie för att ha stämplat mot kungen med Satans hjälp, något som dock snabbt avvisades av Riksrådet.

Avtryck_4

Bild: Wikipedia.