Sophia Elisabet Brenner
(1659 -  1730) Stockholm

Sophia Brenner opponerade sig mot 1700-talets kvinnosyn, var en pionjär för kvinnornas intellektuella frigörelse och en tidig kvinnliga skönlitterär författare. Hon fick utbildning i Tyska skolan Stockholm och blev en av Sveriges första kvinnliga studenter. Redan i ungdomen kunde hon skriva dikter på sex språk.

Samtiden imponerades av hennes diktning och 1713 kunde hon trycka sin första diktsamling, Poetiske dikter. Hon blev då den första kvinna som författade dikter på svenska och kallades för "den andra Sapfo". Sophia Brenner sägs vara landets första feminist. År 1693 utgav hon Det Qwinliga Könetz rätmätige Förswar, som tycks vara inspirerad av vänskapen med Aurora Königsmarck. Den feministiska tradition hon påbörjade, fördes vidare av Hedvig Charlotta Nordenflycht.

Avtryck_5

Bild: Wikipedia.