Logga kvinnomuseet 228px

"Enär en qvinna så viker ifrån all mänskelig ömhet"

Barnamordslagstiftningen – i teori och praktik

Barnamordslagstiftningen i teori och praktik, med särskild tyngdpunkt på tiden 1741-1799 Högskolan i Gävle instutionen för samhällskunskap och humaniora Historia; C-kurs 2001

Författare: Helena Hagelin
Handledare: Henrik Ågren Examinator: Bengt Nilsson
Ventilering: 5 oktober 2001

Läs hela uppsatsen här.

Copyright © 2013 Ansvarig utgivare DEA Föreningen för Kvinnohistoriskt museum