Logga kvinnomuseet 228px

Synd och skam – ogifta mödrar på svensk landsbygd 1680 -1880

Doktorsavhandling av Marie Lindstedt Cronberg, historiska institutionen Lunds universitet 1997

Artikel publicerad: 14 augusti 2008, i tidningen Flamman.

Läs avhandlingen här

Copyright © 2013 Ansvarig utgivare DEA Föreningen för Kvinnohistoriskt museum