Logga kvinnomuseet 228px

Ogifta mödrar

Ogifta mödrar i Borgsjö socken åren 1880 och 1881.

Anna Melkersson, Mitthögskolan institutionen för kultur och humaniora/Historia B 1994

Läs historieuppsatsen är.

Copyright © 2013 Ansvarig utgivare DEA Föreningen för Kvinnohistoriskt museum