Logga kvinnomuseet 228px

Kyrktagningsseden i Sverige

Kyrktagningsseden har utformats av kyrkan.

Kyrktagningsseden; Södertälje-probanden nr 124, september 1997

I denna artikel finns en kort beskrivning om hur det oftast gick till.

 

Copyright © 2013 Ansvarig utgivare DEA Föreningen för Kvinnohistoriskt museum