Logga kvinnomuseet 228px

Ogift mor ingen hederstitel i kyrkan.

Svar till ledarartikeln av Lennart Lindgren.

Av Gotlands Tidningar Monika May Kyrkoherde. Publicerad 2011-01-17

Lennart Lindgren skriver att det är dumt att utmåla Jungfru Maria som våldtäktsoffer och att Ingrid Thunegard aldrig har gjort det heller. Men Thunegard skriver ju att Maria övermannades och överrumplades och att hennes kropp intogs utan att hon fick säga ja eller nej! Är inte det en beskrivning av en våldtäkt?

Helig Ande och avelsen

Jag reagerar därför att jag har stött på formuleringarna förut. Det är en bild som sprids. Syftet vill jag inte uttala mig om. Lindgren påpekar också att det är få som numera tror att Helig Ande var inblandad i Jesu avlelse. Det kan nog stämma, men det säger ju egentligen ingenting om vad som verkligen hände. Kanske är helig Ande inblandad i alla bebisar. Det är kyrkans lära att helig Ande var inblandad på ett särskilt sätt i Jesu avlelse. Någon närmare beskrivning får vi inte, men Maria påpekar i evangeliet att hon aldrig har haft någon man. Kyrkan har Gudsmysteriet i centrum och är därför öppen för möjligheten att mirakel äger rum. Det viktiga med att Jesus är Guds Son har dock ganska lite med biologi att göra. Det handlar om hans ställning. I det judiska samhället för tvåtusen år sedan kunde en man som hade affärer någonstans skicka sin tjänare för att ordna med saken. Han kunde inte skicka sin hustru, eller sin dotter eller sin tjänarinna. Kvinnor kunde inte röra sig fritt. Det var för farligt.

Sonen talade för fadern

Om tjänaren inte klarade uppgiften, eller det var något av yttersta vikt kunde han skicka sin egen Son. Fördelen med detta var att Sonen kunde tala i Faderns namn. Det var som att Fadern själv var närvarande. Sonens ord gällde som Faderns. Det är detta som ligger bakom det kristna gudsbegreppet. Vi känner Gud som Fader, Son och helig Ande. Det är också därför vi tror att Jesus visar oss något om Gud. Jesus på korset är Guds svar på vårt lidande. Han lider med oss. I evangeliet beskrivs änkor och faderlösa som de mest ömkansvärda varelser man kan hitta. Den unga kyrkan tog fasta på det och gjorde änka till en hederstitel. Kanske var det Guds mening att något liknande skulle skett med de ogifta mödrarna. Han valde ju en ogift flicka till sin mor.

Kunde inte skrota äktenskapet

Men hur gör man det utan att skrota äktenskapet? Kyrkan var tvungen att välja. Äktenskapet är ju historiskt det bästa skydd man kan komma på för kvinnor och barn. Det gick inte att offra. Ogift mor blev ingen hederstitel i kyrkan trots Maria. Idag löser samhället frågor kring sexualitet med att uppmana unga människor att vara så promiskuösa som möjligt. Jag tror att det lämnar djupa sår, särskilt hos unga flickor.

Copyright © 2013 Ansvarig utgivare DEA Föreningen för Kvinnohistoriskt museum